sing na ladu ladoo recipe

Sing Na Ladoo Recipe :

Ingredient:
250 ગ્રામ શેકેલા સીંગદાણા
200 ગ્રામ દળેલી ખાંડ
100 ગ્રામ ઘી
1/2 ચમચી ઇલાઈચી નો ભુક્કો

Recipe :

  • શેકેલી સીંગનાં ફોતરાં કાઢવા અને તેનો  ભૂકો કરવો.
  • તેમાં દળેલી ખાંડ ઈલાઇચી નો ભૂકો મિક્સ કરી ગરમ ઘી ઉમેરવું.
  • ગોળ નાખી લાડું વાળવા.
Note : Sing/Ground nut ladoo Recipe is a Helathy and Winter Season Best Recipe.