dudhi bataka nu shaak recipe

Dudhi Bataka nu Shaak Recipe in Gujarati Language:

Ingredients:
 • 500 ગ્રામ - દૂધી (Bottle gourd)
 • 2 થી 3 નંગ - બટાકા (Potato)
 • 1 નંગ - ટામેટું (Tomato)
 • હળદર (Turmeric)
 • મરચું (Red Chili Powder)
 • મીઠું (Salt)
 • ધાણાજીરું (Coriander Cumin Seed powder)
 • તેલ જરૂર મુજબ (Oil)
 • લસણ-મરચાં ક્રશ કરેલા (Garlic Chili Paste)
Recipe in Gujarati:
 • સૌ પ્રથમ દૂધી ને છોલી નાના નાના ટુકડા કરવા.
 • તેમજ બટેકા ના નાના નાના ટુકડા કરવા.
 • ત્યારબાદ કુકર માં તેલ મૂકી, જીરું, હિંગ નાખી તેમાં ટામેટું ઉમેરવું. 
 • તેમજ દૂધી બટેકા ઉમેરવા તેમજ હળદર, મરચું, મીઠું, ધાણાજીરું અને સહેજ ખાંડ ઉમેરી બે કૂકર ની વ્હીસલ બોલે એટલે શાક તૈયાર થઇ ગયું સમજવું,
Recipe:
 • First wash the bottle gourd with clean water and remove its skin and cut it into small pieces.
 • Also remove potato skin and make the Potato small pieces.
 • Take one bowl add oil and heat, add cumin seed, asafoetida, tomato in it.
 • and add bottle gourd and potato pieces and turmeric, chili powder, salt, cumin coriander seed powder, and sugar and play two whistle and turn off the gas.