ragda patties recipe

Ragda Patties Recipe : રગડા પેટીસ

Ingredients :
2 નંગ બટાકા (Potato)
150 ગ્રામ સુકા વટાણા (Dry Peas)
2 થી 3 નંગ ડુંગળી (Onion)
2 નંગ ટામેટા (Tomato)
આદું મરચા ની પેસ્ટ (Ginger, Garlic Paste)
કોથમીર (Coriander)
1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો (Hot Spices)
1 નંગ લીંબુ (Lemon)
ખાંડ (Sugar)
તેલ (Oil)
રાઈ (Mustard)
1/2 ટીસ્પૂન હળદર (Turmeric)
ચપટી હિંગ (Asafoetida)
2 ટીસ્પૂન ગોળ (Jaggery)
આંબલીનું પાણી (Imli Water)
3 થી 4 કળી લસણ (Garlic)

Ragda Patties Recipe :
  • બટાકા, વટાણા બાફીને બટાકાને છીણવા.
  • તેમાં બધો મસાલો ભેળવી પેટીસ વાળી અટામણ લગાડી ગરમ તેલ માં નાખવી.
  • જો રગડા સાથે પેટીસ બનાવવી હોય તો, લોઢી ઉપર તેલ મૂકી પેટીસ ને બંને બાજુ સાતળવી.
  • વટાણા આખા રહે તેમ બાફવા. 
  • 2 ડુંગળી ને છીણવી, 2 ટેબલ સ્પૂન તેલમાં રાઈ અને તલ મૂકી ડુંગળી સાતળવી.
  • અને તેમાં લસણ નાખવું, ટામેટા સમારીને નાખવા.
  • પછી બધો મસાલો નાખવો અને વટાણા નાખવા બટાકા બાફી તેના નાના નાના ટુકડા કરી નાખવા.
  • કોથમીર અને ખજૂર ની ત્રણેય ચટણીઓ નાખવી પીરસવું.
  • ગાજર બીટ છીણીને મૂકવા, ડુંગળી ઝીણી સમારીને મૂકવી.

No comments:

Post a Comment