mix fruit chutney recipe

Mix Fruit Chutney Recipe : મિક્ષ ફ્રુટ ચટણી

Ingredients :
1 કિલો ગ્રામ ફળનો માવો (Apple, Papaiya, Gauva, Kotha, Mango)
(સફરજન, પપૈયું, જામફળ, કોઠું, કેરી)
ટામેટા (Tomato)
ખજૂર (Khajoor)
ખાંડ (Sugar)
50 ગ્રામ આદું (Ginger)
10 ગ્રામ સાઈટ્રીક એસીડ (Citrik Acid)
50 ગ્રામ લાલ મરચું (Red Chilli)
50 ગ્રામ મીઠું (Salt)
5 ગ્રામ તજ, લવિંગ (Taj, Laung)
10 ગ્રામ મરી (Mari)
5 ગ્રામ જીરું (Cumin seed)

15 મિલી એસિડીક એસિડ (Acidic acid)

Mix Fruit Chutney Recipe :

  • ફળ ને ધોઈ છાલ ઉતારી ટુકડા કરવા. 
  • ટુકડા સખત હોય તો ચોથા ભાગનું પાણી ઉમેરો, બાફી મુલાયમ બનાવવા.
  • ત્યારબાદ ફળનો પલ્પ તૈયાર કરવો. 
  • પલ્પનું વજન કરવું, વજન જેટલી ખાંડ ઉમેરવી.
  • સાઈટ્રીક એસીડ ઉમેરી ગરમી  ઉપર મૂકો, ઘટ્ટ થાય એટલે નીચે ઉતારી ઠંડુ પાડો.
  • મરચું, ગરમ મસાલાનો ભૂકો, અને મીઠું તેમજ એસીડીક એસીડ બરાબર મેળવો.
  • જીવાણું  રહિત કરેલ બોટલ માં સંગ્રહ કરવો.


No comments:

Post a Comment