paneer chilla recipe

Paneer Chilla Recipe :

Ingredients :
1 કપ મગની ફોતરાવાળી દાળ (Photaravali Mung Dal)
1 ટુકડો આદું (Ginger)
લીલા મરચા (Green Chilli)
3 ટેસ્પૂન ઝીણી સમારેલી કોથમીર (Chopped Coriander)
2 નંગ ડુંગળી (Onion)
4 કળી લસણ (Garlic)
પ્રમાણસર પનીર
ખજૂર ની ગળી ચટણી (Khajur Sweet Chutney)
મીઠું (salt)

Paneer Chilla Recipe in Gujarati :
  • મગની દાળ 2 કલાક પલાળી મધ્યમસર વાટવી.
  • તેમાં આદું, મરચા, કોથમીર, મીઠું નાખવું
  • લસણ વાટીને અને ડુંગળી છીણીને નાખવી.
  • પછી તવામાં નાનો પુલ્લો ઉતારવો, તેના પર મરચા, આદું તથા પનીર નાખવું.
  • અને ફેરવીને તેલ મુકવું, હલાવવું
  • ચીલ્લો ફેરવીને એટલે કે પનીર અને આદું ઉપર રહે તેમ રાખીને તેના ઉપર કોથમીર નાખીને લસણ ની ચટણી મૂકીને પીરસવી. 
  • ખજૂર ની ગળી ચટણી પણ નાખી શકાય.