padvadi chana ni rotli

Two Layer Gram flour Rotli Recipe in Gujarati Language :

Ingredients :

 • Wheat flour - 225 ગ્રામ (ઘઉં નો લોટ)
 • Gram flour - 75 ગ્રામ (ચણાનો લોટ)
 • Salt - 1/2 ચમચી (મીઠું)
 • Caraway seeds - 1 ચમચી (ખાડેલો અજમો)
 • Turmeric - 1/2 ચમચી (હળદર)
 • Oil - 20 ગ્રામ (તેલ) 

Two Layer Gram flour Recipe :
 • બંને લોટ ભેગા કરી 1 ચમચી તેલનું મોઅણ લો. 
 • તેમાં બાકીનો મસાલો નાખો પાણી થી લોટ બાંધો.
 • અડધો એક કલાક લોટને રહેવા દો ફરી પાછો મસળી લો.
 • પછી એક સાથે બે લૂવા લઇ બંને ઉપર તેલ લગાવી, અટામણ લઈને રોટલી વણીલો અને શેકીલો.
 • અને બંને પડ જુદા પાડીને, ઘી ચોપડી ગરમ પીરસો.
Recipe:
 • Mix the Wheat and Gram flour and add 1 teaspoon of oil.
 • and add rest spices and make a dough with water.
 • Leave the dough in half an hour and mashed.
 • then take two small piece of dough and spread oil on it and sprinkle flour on it and make chapati type round and roast it.
 • and make two skin of this chapati and spread the (butter) ghee on it and spread.