capsicum pickle recipe

Capsicum Pickle Recipe :

Ingredients :
250 ગ્રામ કેપ્સીકમ (capsicum chili)
50 ગ્રામ રાઈ ના કુરિયા (mustard seed kuriya)
2 ટીસ્પૂન તેલ (oil)
1 ટીસ્પૂન તજ નો ભુક્કો (cinnamon)
હિંગ ચપટી (Asafoetida)
લીંબુ નો રસ અડધી ચમચી (lemon juice)
મીઠું (salt)
હળદર (turmeric)
      
Recipe :
  • સૌ પ્રથમ રાઈ ના કુરિયા ને લીંબુના રસમાં નાખીને બે કલાક ઢાંકી રાખવા.
  • મરચા ને ધોઈ ને કોરા કરી તેના બીજ (બીયા) કાઢી તેની ઉભી લાંબી ચીરીયો કરવી. 
  • વાસણમાં તેલ ગરમ કરવું, તેમાં હિંગ અને તજનો ભૂકો ઉમેરવો.
  • બીજી બાજુ મરચા ને મીઠા માં ચોળવા, ત્યારબાદ તેલ ઠંડુ થાય એટલે તેમાં મરચા નાખવા.
  • તેમાં રાઈના કુરીયાનું મિશ્રણ નાખીને બરાબર હલાવી નાખવું.