mix fruit raita recipe

Mix Fruit Raita Recipe : ( મિક્ષ ફ્રુટ રાઈતુ )

Ingredients :
200 ગ્રામ મોળું દહીં - Tame Yogurt
1 નંગ કેળુ - Banana
1 નંગ ચીકુ - Chickoo / Sapota
દાડમ થોડા દાણા - Pomegranate
પાઈનેપલ - Pineapple
વાટેલું જીરૂ - jiru powder
મરી - Pepper
ચાટ મસાલો - Chat Masala
       
Recipe :
  • સૌ પ્રથમ બધા ફ્રુટને ધોઈને સમારવા
  • દહીં માંથી પાણી કાઢી લેવું. તેમાં મીઠું, મરચું, જીરૂ, તેમાં ઉમેરવા. 
  • બધા ફ્રુટ પણ તેમાં ઉમેરી દેવા. 
  • ખટાશ લાગતી હોય તો ખાંડ ઉમેરવી હલાવી ને ફ્રિજ માં ઠંડુ કરવા મૂકવું.