vegetable pulav recipe

Vegetable Pulav Recipe :

Ingredients :

 • 1/2 કપ ચોખા - (Rice)
 • 3 કાંદા - (Onion)
 • 1 કપ બાફેલા વટાણા - (Boil Green Peas)
 • ગાજર - (Carrot)
 • ફણસી - Fansi (French Beans)
વઘાર માટેની સામગ્રી :
 • 10 કળી લસણ - (Garlic)
 • 3 લવિંગ - (Clove)
 • 3 ટુકડા તજ - (Cinnamon)
 • 3 ઈલાઈચી - (Elchi Powder)
 • 1 મોટો આદું નો ટુકડો - (Ginger)
 • 6 લીલા મરચા - (Green Chili)
 • 3 ટેસ્પૂન સૂકા ધાણા - (Dry Coriander)
 • 1 ટીસ્પૂન જીરું - (Jiru)
 • મીઠું - (Salt) 
 • અડધી ટીસ્પૂન શાહજીરું (Cumin seed)
 • 4 ટીસ્પૂન ઘી - (Ghee)
Recipe :
  vegetable pulav
 • સૌ પ્રથમ ચોખા ને ચોખ્ખા પાણી થી ધોઈ ને પલાળી ને તેમાં મીઠું નાખી તેને ચઢવા દો. 
 • કાંદા ની લાંબી પાતળી સળીયો સમારો. 
 • ઘી ગરમ કરી શાહજીરું નો વઘાર કરી, કાંદા ને સાતળો. 
 • કાંદા ગુલાબી થાય એટલે વાટેલો મસાલો નાખવો. 
 • વાટેલો મસાલો બરાબર શેકાય એટલે તેમાં બાફેલા શાક નાખવા. 
 • ત્યારબાદ સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખો. 
 • ગરમ ભાતમાં થોડું લીંબુ નોચોવો, ત્યારબાદ તેને હલાવો અને ગરમ પીરસો.
Pulav Recipe:

 • First soak the rice with clean water and wash it properly and add salt into it. and let them cook.
 • Make Onion Long thin Pieces.
 • Heat the Ghee, add Sahajirum seeds and Onion chips and mix well until the onion get the pink colour then add the spices.
 • Once spices gives smell then add the boil vegetables in it.
 • Then add the salt into it.
 • A little lemon juice sprinkle on rice then stir and serve hot.

This Vegetable Pulav you can take with Pav Bhaji, Kadhi or Butter Milk, or Punjabi Sabji and Paratha, and Bhakhri.